Hoe presteert Ethereum (ETH) na de Shanghai upgrade?

Ethereum symbool tegen achtergrond van Shanghai 

De Shanghai upgrade is nu al een tijdje uit en maakte het voor gebruikers mogelijk om hun Ethereum (ETH) eindelijk van de staking-protocollen te halen. Beleggers hoopten dat de update ervoor zou zorgen dat de liquiditeit op het netwerk toeneemt en daarmee ook het gebruik. Een analyse van een analist bij de bekende Amerikaanse bank JP Morgan laat echter tegenvallende resultaten zien. 

JP Morgan analyst deelt teleurstellende prestatie Ethereum netwerk

In Figuur 1 zijn de resultaten te zien van de JP Morgan analist. Hierin worden verschillende metrieken vergeleken vlak voor de lancering van de Shanghai upgrade, eind maart, en de huidige waardes. Er wordt gekeken naar onder andere het aantal transacties op het netwerk, de hoeveelheid staked ETH en de dagelijkse hoeveelheid actieve adressen. Wat direct opvalt is dat een aantal belangrijke waarden een flinke daling hebben ervaren. Zo is het aantal dagelijkse transacties afgenomen met 12%, van 1,15 miljoen transacties naar slechts 1,01 miljoen transacties. Ook het aantal dagelijkse actieve adressen is afgenomen van ongeveer 486.000 tot 391.000, een daling van bijna 20%. Opvallend genoeg is het aantal staked ETH juist toegenomen met bijna 50%. Dit is frappant aangezien de Shanghai upgrade juist mogelijk maakt om ook ethereum van de staking-protocollen te halen. Het laat zien dat gebruikers nog altijd graag gebruik maken van de staking mogelijkheden op het netwerk. 

Resultaten Ethereum analyse na Shanghai upgrade
Figuur 1: Resultaten Ethereum analyse na Shanghai upgrade (bron: JP Morgan)

Kritiek op JP Morgan analyse vanuit ETH community

Een analyse uit de Ethereum community geeft juist een ander beeld. De analyse van L2Beat, weergegeven in Figuur 2, combineert het aantal dagelijkse transacties op het hoofdnet met die van layer-2 protocollen. Dan zien we inderdaad een afname in het aantal transacties op het Ethereum netwerk, maar ook een enorme adoptie op layer-2 netwerken. Gezamenlijk heeft het netwerk in dat geval ruim 4 miljoen dagelijkse transacties.  

Aantal dagelijkse transacties op het Ethereum netwerk, inclusief layer-2 protocollen
Figuur 2: Aantal dagelijkse transacties op het Ethereum netwerk, inclusief layer-2 protocollen (bron: L2Beat)

Transactiekosten op record lage waardes

De tijden van hoge transactiekosten op het Ethereum netwerk zijn al tijden voorbij. Nu behaalt het netwerk weer zeer lage waarden, zoals is te zien in Figuur 3. De gemiddelde transactiekosten bedragen nu 16,69 GWEI, wat neerkomt op ongeveer $0,56. De lage waarden kunnen een teken zijn van minder gebruik van het netwerk.Transactiekosten schieten namelijk omhoog tijdens bull markten wanneer veel gebruikers toestromen tot het netwerk. Echter, de lage kosten zijn ook deels te danken aan het succesvolle gebruik van layer-2 oplossingen op het netwerk. 

Ethereum transactiekosten
Figuur 3: Ethereum transactiekosten (bron: Ycharts)